Klinotech © 2021

Social Media

Klinotech jest marką własną stworzoną przez Klinikę Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o. o., której zadaniem jest budowa instalacji utylizacji odpadów Klinotech RMO. 

Instalacja Klinotech RMO opiera się na innowacyjnym autorskim rozwiązaniu utylizacji odpadów z jednoczesnym odzyskiem energii, nazywanym przez twórców - recyklingiem molekularnym odpadów (RMO).

 

 

 

Za koncepcją i konstrukcją stoją osoby od lat związane z procesami utylizacji odpadów, legitymujące się dorobkiem naukowym, wdrożeniami oraz patentami. 

 

Kim jesteśmy 

KLINOTECH Recykling Molekularny odpadów RMO
  1. pl
  2. fr
  3. en